Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

11 lutego 2023 Wyłączono przez mocny blog

Z roku na rok liczba dłużników alimentacyjnych wzrasta. Co ważne, to dłużnicy z mniejszych miejscowości i miast są na czele tej listy. Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim mężczyźni, którzy nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Jednak wszystko się kiedyś kończy, a na takiego dłużnika czekają odpowiednie kary.

Na czym polega odpowiedzialność za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego?

Przepisy kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność dla osób, które zobligowane są do alimentów, a mimo to uchylają się od realizacji tego obowiązku.
Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny dotyczy powinności rodziców względem dzieci. Niestety to tu najczęściej pojawiają się problemy z ich realizacją. Zarówno rodzice, jak i każda osoba zobligowana do świadczeń alimentacyjnych powinna liczyć się z możliwością wszczęcia wobec niej egzekucji bieżących i zaległych alimentów. Powagę sprawy można dostrzec już po samych statystykach wyszukiwarki Google, gdzie frazy takie jak „alimenty Kraków” czy „odpowiedzialność alimentacyjna Poznań” nie należą do rzadkości.

Jakie kary mogą spotkać rodzica uchylającego się od płacenia alimentów na dziecko?

Każdy przypadek jest inny, jednak do kar, które są nakładane na rodzica uchylającego się od płacenia zobowiązań na dziecko, można zaliczyć:

  • Kara grzywny — jest wymierzana przez sąd w stawkach dziennych na skutek określenia liczby stawek oraz ich wysokości. Co więcej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Ponadto stawka dzienna nie może przekraczać 2000 złotych oraz być niższa od 10 złotych.
  • Kara ograniczenia wolności — zazwyczaj dłużnicy alimentacyjny, którzy oskarżeni są o przestępstwo nie alimentacji otrzymują karę ograniczenia wolności. Najmniejszy jej wymiar to miesiąc, najdłuższy natomiast 2 lata. Kara ta jest stanowiona w miesiącach i latach. W czasie wykonywania kary ograniczenia wolności, skazany na obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary oraz nie może bez zgody sądu zmienić miejsca stałego pobytu.
  • Potrącenie wynagrodzenia za pracę — może być ustanowione wobec osoby zatrudnionej w okresie, na jaki zostało ono wymierzone, skazany nie ma możliwości rozwiązać stosunku pracy bez wcześniejszej zgody sądu.
  • Kara pozbawienia wolności — jest ona wymierzona w miesiącach oraz latach, a okres jej trwania nie może być krótszy niż jeden miesiąc.